Anaerobe drempel

Via ademgasanalyse is de 'anaerobe drempel' of liever, anaerobe zone te bepalen. Dit is het intensiteitsniveau waarin het lichaam overschakelt van voornamelijk aerobe verbranding van vetzuren, glucose en glycogeen naar een steeds groter wordend aandeel van anaerobe verbranding van glucose en glycogeen. Voor aerobe sporters is dit een belangrijke waarde, omdat deze zone een belangrijk plafond vormt voor langdurige inspanning. Immers een inspanning boven de anaerobe drempel kan maar enkele minuten vol gehouden worden. Dit komt omdat in de spier, door het steeds sneller verlopende verbrandingsproces, de zure ionen (H+) niet meer met dezelfde snelheid kunnen worden weggewerkt. Deze H+-ionen worden vanaf dit moment gebufferd door lactaat. Bij een nog verder stijgende belasting zal het milieu binnen de spier verzuren en zal leiden tot een minder gecoordineerde aansturing van de spieren.

InspanningLoont gebruikt dan ook deze zone als basis om trainingsintensiteit voor te schrijven.

 

Jones, D., Round, J. en Haan A. de (2004) Skeletal muscle from muscles to movement. Churchill Livingstone London

© L.C.A. van Gaalen & B. Poot, 2012