BMI cq. Quetelet Index

De Body Mass Index (BMI), oorspronkelijk de Quetelet index genaamd, geeft de verhouding tussen het gewicht van iemand gedeeld door zijn lengte (in meters) in het kwadraat, weer. Hierdoor ontstaat een maat voor gewicht per vierkante meter. De World Health Organisation (WHO) heeft richtlijnen opgesteld voor afsnijpunten waarop deze verhouding niet meer als gezond kan worden beschouwd. Er bestaat onder andere in Nederland veel discussie over de BMI. Er wordt namelijk bij het berekenen van de BMI geen rekening gehouden met leeftijd. Het kan hierdoor voorkomen dat iemand onterecht als te zwaar wordt 'bestempeld'.

 

Een veel gebruikt voorbeeld is dat van een bodybuilder. Om alle spieren goed zichtbaar te maken tijdens een wedstrijd wil een bodybuilder zo min mogelijk vet aan zijn of haar lichaam hebben. Spierweefsel weegt meer dan vetweefsel waardoor een scheve verhouding ontstaat in de BMI berekening. Een concreet voorbeeld:

Bereken hier uw BMI:

Gewicht: kg

Lengte:   cm

Een bodybuilder van 1.80m weegt 95kg zijn BMI wordt hierdoor:

    95    
 (1.802)   = 29.3 kg/m2.

Uitgaande van de richtlijn van de WHO is deze persoon pre-obese. Dit is een incorrecte indicatie.

Een tweede argument voor het niet blind accepteren van een BMI waarde is het volgende argument: verschillende menselijke rassen hebben een andere vetverdeling (Deurenberg, Yap en van Staveren, 1998) waardoor een onjuiste diagnose gesteld kan worden vanuit de BMI.

Gemiddeld genomen is de BMI een redelijke indicator voor een gezond gewicht. Wij gebruiken de BMI dan ook als indicatie en als bekende waarde voor u. Wij meten ook altijd huidplooien om een betere indicatie te krijgen van uw vetpercentage.

De richtlijnen van de WHO:

Classificatie BMI(kg/m2)
  primaire afsnijpunten secundaire afsnijpunten
Ondergewicht <18.50 <18.50
     ernstig ondergewicht <16.00 <16.00
     matig ondergewicht 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99
     milde ondergewicht 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49
Normale range 18.50 - 24.99 18.50 - 22.99
23.00 - 24.99
Overgewicht  ≥25.00 ≥25.00
     Pre-obese 25.00 - 29.99 25.00 - 27.49
27.50 - 29.99
     Obese ≥30.00 ≥30.00
          Obese klasse I 30.00 - 34.99 30.00 - 32.49
32.50 - 34.99
          Obese klasse II 35.00 - 39.99 35.00 - 37.49
37.50 - 39.99
          Obese klasse III ≥40.00 ≥40.00
Bron  

 

1. Deurenberg, P., Yap M. & van Staveren W.A. (1998) Body mass index and percent body fat: a meta analysis among different ethnic groups International. Journal of Obesity, 22, 1164-1171.;

2. Geen Auteur (2012)  BMI classification. gehaald van http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html

© L.C.A. van Gaalen & B. Poot, 2012