Effect van Leeftijd op uithoudingsvermogen

Veel van de biometrische gegevens en de data uit de tests zijn sterk afhankelijk van leeftijd. Zo neemt de maximaal haalbare zuurstof opname (Hollenberg, Yang, Haight en Tager, 2006) en hartfrequentie (Zhu et al, 2010) af naar mate men ouder wordt. Om in de loop der jaren een goed beeld te houden van uw uithoudingsvermogen wordt uw leeftijd genoteerd.

 

Hollenberg, M., Yang, J., Haight, T., J., & Tager I., B., (2006) Longitudinal Changes in Aerobic Capacity: Implications for Concepts of Aging, Journal of Gerontology: Medical Sciences, 61A(8), 851–858. 

Zhu, N., Suarez-Lopez, J. R., Sidney S., Sternfeld, B., Schreiner, P. J., Carnethon, M. R., Lewis, C. E., Crow, R. S., Bouchard, C., Haskell, W. L. & Jacobs, D.R. (2010) Longitudinal Examination of Age-Predicted Symptom-Limited Exercise Maximum HR. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(8), 1519–1527.

© L.C.A. van Gaalen & B. Poot, 2012