Huidplooimetingen en vetpercentagebepaling

Huidplooimetingen verhouden zich, mits op de juiste manier uitgevoerd, erg goed met het vetpercentage van een persoon (McArdle, Katch and Katch, 2007). Vanwege het feit dat vet zich gedurende ons leven op verschillende plaatsen verzamelt, wordt bij het berekenen van het vetpercentage aan de hand van huidplooimetingen een formule gebruikt die rekening houdt met leeftijd (McArdle, et al., 2007).

 

Bij InspanningLoont maken we gebruik van de 4 puntsmeting. Dit houdt in dat uw huidplooien op vier verschillende plekken worden gemeten, namelijk:

  • De bicepshuidplooi (voorkant, midden bovenarm)
  • De tricepshuidplooi (achterkant, midden bovenarm)
  • De subscapilaire huidplooi (onder de punt van het schouderblad)
  • De supra-iliacale huidplooi (vlak boven de bovenrand van het heupbeen)

 

In de afbeelding hieronder is te zien hoe de metingen uitgevoerd dienen te worden. Het is de bedoeling dat de plooi zowel door de huidplooimeter als de hand van de onderzoeker wordt vastgehouden, zoals te zien in foto 1. Op de andere foto's is dit weggelaten voor een duidelijker beeld van de plaatsen van de huidplooimeter zelf.

Huidplooimeting
Foto 1 Foto 2
Huidplooi meting 1 Huidplooimeting 2
Foto 3 Foto 4
Huidplooimeting 3 Huidplooimeting 4

 

In 1974 is door Durnin en Womersley een tabel ontwikkeld waaruit aan de hand van de totale som van de vier gemeten huidplooien het vetpercentage kan worden afgelezen. De tabel is bruikbaar voor metingen bij kinderen vanaf 17 jaar.

De tabel van huidplooi naar vetpercentage is hier als PDF te downloaden.

In 1989 is er door Weststrate en Deurenberg een onderzoek uitgevoerd naar vetpercentage en lichaamssamenstelling voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar maken wij dan ook gebruik van deze methode.

De tabel vetpercentage per leeftijd per huidplooi voor kinderen is hier te downloaden.

 

McArdle W.D. Katch, F.I., Katch V.L. (2007) Exercise Physiology: Energy, Nutrition & Human Performance 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, USA.

Durnin, J.V.G.A. & Womersley, J. (1974) Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and woman aged from 16 to 72 Years.  British Journal of Nutrition. 32(01): 77-97.

Weststrate J.A. en Deurenberg P. (1989) Body composition in children: proposal for a method for calculating body fat percentage from total body density or skinfold-thickness. Am J Clin Nutr. 50: 1104-1115.

© L.C.A. van Gaalen & B. Poot, 2012