Moment van Inspanning

Het moment van de dag waarop een grote lichamelijke inspanning wordt geleverd kan van invloed zijn op de prestatie van een sporter (Reilly & Waterhouse, 2009 en Drust, Waterhouse, Atkinson, Edwards, & Reilly, 2005). Wij noteren de tijd van de dag waarop de test heeft plaats gevonden om in het bijzonder bij topsporters kleine verschillen tussen tests te kunnen verklaren.

 

Drust, B., Waterhouse, J., Atkinson G., Edwards B., en Reilly T.(2005) Circadian rhythms in sports performnce – an update. Chronobiology International, 22(1), 21–44.

Reilly and Waterhouse (2009) Sports performance: is there evidence that the body clock plays a role. European Journal of Applied Physiology, 106, 321–332. 

© L.C.A. van Gaalen & B. Poot, 2012