RPE Schaal - Borg Schaal - EMI Schaal

De Rate of Perceived Exertion (RPE) ook wel de Ervaren Mate van Inspanning (EMI) genoemd, is voor u bijgehouden tijdens de test. Dit is gedaan omdat is gebleken dat deze subjectieve schaal sporters goed kan laten inschatten op welke intensiteit ze trainen (Foster et al., 2001) zonder een hartslagmeter nodig te hebben. Een goed lichaamsgevoel voorkomt ondertraining maar ook overtraining. Bij een verbeterde aerobe conditie zal de anaerobe zone verplaatsen, de inspanning die u kunt leveren zal minder zwaar aanvoelen. Als dit blijkt kunt u iets harder gaan trainen om deze subjectieve trainingsintensiteit opnieuw te ervaren. Tijdens een nieuwe test bij InspanningLoont kunnen we uw anaerobe zone uiteraard opnieuw gedetailleerd bepalen.

RPE-schaal _ EMI-schaal _ Borg-schaalBorg-schaal

 

De RPE schaal kunt u hier downloaden als PDF bestand

Foster C., Florhuag, J.A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin L.A., Parker S., Doleshal P., Dodge C., (2001) A New Approach to Monitoring Exercise Training. Journal of Strength and Conditioning Research, 15(1), 109-115. 

© L.C.A. van Gaalen & B. Poot, 2012