Wat is leren?

 

Leren is een proces waarbij een plastische verandering van het brein plaatsvindt, op basis van specifieke ervaringen met de omgeving. Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden kan op verschillende manieren gebeuren. Als men het over leren heeft, is retentieperiode een onvermijdelijk term. Onder retentie wordt verstaan dat na een periode van leren een bepaalde periode van niet leren volgt. Zelfs na deze periode van niet leren kan een verbetering optreden van het geleerde. Als klassiek voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan het leren van een tentamen. Er wordt gestampt voor het tentamen tot kort voor het moment waarop het tentamen wordt afgenomen. Als het tentamen bijvoorbeeld 6 weken later (na een vakantieperiode zonder te leren =  de retentieperiode), wordt afgenomen, is het de vraag hoeveel kennis er nog is blijven hangen (met andere woorden: hoeveel er na een retentieperiode is geleerd).

Naast de retentieperiode is de transfertaak een belangrijk aspect als er over leren gesproken wordt. Onder transfer wordt verstaan dat het geleerde ook in een (compleet) andere situatie kan worden toegepast. 

© B. Poot & L.C.A. van Gaalen, 2012