Mediale Collateraal Ligament (MCL)

De knie heeft een aantal structuren die zorgen voor statische en dynamische stabiliteit. De Mediale Collaterale Ligament (MCL) ofwel de mediale collateraal band is één van die structuren. De MCL loopt vanaf het femur richting de tibia. De diepere vezels van de MCL zitten vast aan de mediale meniscus1. Een van de hoofd functies van de MCL is het stabiliseren van de knie. De MCL geeft zowel statische als dynamische weerstand tegen directe valgus stress, maar helpt de knie ook bij rotatiebewegingen en voor-achterwaartse bewegingen (anterieure-posterieure translatie) te stabiliseren1.

Uit een biomechanische studie van Grood en collega’s blijkt dat de MCL bij 25 graden knieflexie de primaire restraint te zijn tegen valgus stress2. Uit een kadaverstudie, waarbij de MCL geïsoleerd weggehaald is, blijkt bij 15, 30, 60 en 90 graden knieflexie een toegenomen valgus mogelijk te zijn, terwijl bij een maximale extensie geen toegenomen valgus gezien wordt1. Hieruit blijkt dat de MCL bij verschillende flexieposities van de knie een belangrijke restraint is tegen valgus stress.

In de kliniek kan de integriteit van de MCL getest worden middels een Valgus Stress Test. De therapeut omvat vanaf mediaal het onderbeen en plaatst de knie in 30 graden flexie. Tegelijkertijd wordt met de andere hand (geplaatst aan de laterale zijde van het kniegewricht) een mediaal gerichte druk uitgeoefend. Zo ontstaat er een valgus stress op de knie, waarbij de MCL belast wordt. Gekeken wordt naar de mate van laxiteit of ‘spouwen’ en of er pijn provocatie optreedt. Mediale laxiteit van 3-5 mm, vergeleken met de gezonde knie, wijst op schade van de oppervlakkig gelegen vezels van de MCL2,3,4. Laxiteit van 5-7 mm suggereert meer schade (ook van de dieper gelegen vezels van de MCL)2,3,4. Bij meer dan 7 mm laxiteit moet rekening worden gehouden met schade aan de voorstekruisband (VKB)2,3.

 

1. Marchant MH Jr, Tibor LM, Sekiya JK, Hardaker WT Jr, Garrett WE Jr en Taylor DC. Management of Medial-Sided Knee Injuries, Part 1: Medial Collateral Ligament. AJSM. 2011; 39:5: 1102-1113

2. Grood ES, Noyes FR, Butler DL, Suntay WJ. Ligamentous and capsular restraints preventing medial and lateral laxity in intact human cadaver knees. J Bone Joint Surg Am. 1981; 63: 1257-1269

3. Haimes JL, Wroble RR, Grood ES, Noyes FR. Role of the medial structures in the intact and anterior cruciate ligament-deficient knee. AJSM. 1994; 22: 402-409

4. LaPrade RF, Bernhardson AS, Griffith CJ, Macalena JA, Wijdicks CA. Correlation of valgus stress radiographs with medial knee ligament injuries: an in vitro biomechanical study. AJSM. 2010; 38: 331-338

© B. Poot & L.C.A. van Gaalen, 2012