Meniscusletsel

Anatomie

De meniscus is een kraakbeen structuur die zich tussen de tibia en het femur in de knie bevindt. De meniscus bestaat uit een binnen meniscus, ofwel de mediale meniscus en een buiten meniscus, ofwel de laterale meniscus. De menisci spelen een belangrijke rol in krachtoverbrenging, schok absorptie, stabiliteit, congruentie tussen tibia en femur en proprioceptie van de knie1.

Meniscusletsel is het tweede meest voorkomende knieletsel achter kruisbandletsels. De incidentie van meniscusletsels ligt tussen de 12 – 14%, met een prevalentie van 60 per 100.000 personen2. De menisci hebben een belangrijke functie in een gezonde knie. Bij verlies van een meniscus neemt het risico op de ontwikkeling van degeneratieve veranderingen in de knie (ontstaan van schade aan het gewrichtskraakbeen) toe.

Mensen die een geforceerde rotatie meemaken van de knie, kunnen meniscusletsel oplopen2.

 

Testen van de integriteit van de meniscus

Er bestaan tal van testen om de meniscus te onderzoeken ten behoeve van de integriteit. Eén meniscustest op zich is echter niet accuraat genoeg om een meniscus pathologie aan te wijzen of uit te sluiten. Bij de testen geldt: ‘De som is meer dan het geheel der delen’. Een compositie van testen die uitgevoerd kunnen worden en wel accuraat zijn3, zijn:

- Klik en/of slotverschijnselen;

- Pijnprovocatie bij geforceerde hyperextensie van de knie;

- Pijnprovocatie bij maximale knieflexie;

- Pijnprovocatie en/of een hoorbare klik bij de McMurray Test;

- Pijnprovocatie van de gewrichtsspleet van de knie (Jointline tenderness).

Hierbij geldt wel dat de uitkomsten van deze testbatterij negatief beïnvloedt worden indien er ook sprake is van een voorstekruisband letsel.

Bij verdenking op meniscusletsel: vraag altijd aan een patiënt of hij/zij klaagt over klik en/of slotverschijnselen van de knie. Bij het lichamelijk onderzoek, wordt er gekeken naar pijnprovocatie bij het hyperextenderen van de knie. Tevens zal onderzocht moeten worden of maximale flexie pijnprovocerend is. De McMurray Test is eveneens een provocatietest. De patiënt ligt op zijn/haar rug, ontspannen op de bank. De knie wordt naar een relatieve eindflexie gebracht, waarbij een afwisselende rotatie wordt uitgevoerd (‘lepelen’). Voor de mediale meniscus wordt er vervolgens een valgusdruk op de knie uitgeoefend, met tegelijkertijd een exorotatie en extensie van de knie. De test is positief indien er een waarneembare klik en/of pijnsensatie optreedt bij de patiënt. Voor de laterale meniscus wordt de knie in een maximale flexie gebracht en vervolgens met een varusdruk en endorotatie naar extensie gebracht. De test is positief bij een waarneembare klik en/of pijnsensatie. De laatste test die uitgevoerd wordt, is palpatie van de mediale en/of laterale gewrichtsspleet in een 90 graden gebogen knie. Pijnprovocatie is een positieve test.

 

  1. Gu Y-L en Wang Y-B. Treatment of meniscal injury: a current concept review. Chinese Journal of Traumatology. 2010; 13(6): 370-376.
  2. Logerstedt D.S., Snyder-Mackler L., Ritter R.C. en Axe M.J. Knee Pain and Mobility Impairments: Meniscal and Articular Cartilage Lesions. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2010; 40(6).
  3. Lowery D.J., Farley T.D., Wing D.W., Sterett W.I. en Steadman J.R. A Clinical Composite Score Accurately Detects Meniscal Pathology. Arthroscopy: the Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 2006; 22(11): 1174-1179.

© B. Poot & L.C.A. van Gaalen, 2012