Ottawa Knee Rules

De ‘Ottawa Knee Rules’ (OKR) zijn in 1995 door Stiell en collega’s voor het eerst beschreven1. De ‘Ottawa Knee Rules’ zijn een eerste klinische screening waarop een indicatie voor radiografisch onderzoek gegeven kan worden op verdenking van een fractuur van de knie.

Een röntgenfoto is noodzakelijk voor patiënten met knieletsel met één van de volgende items:

  • Leeftijd van 55 of ouder;
  • Geïsoleerde pijnprovocatie van de patella (knieschijf). Geen botpijn op de knie, anders dan de patella;
  • Pijnprovocatie op het caput fibula (kop van het kuitbeen);
  • Niet mogelijk om de knie 90 graden te buigen;
  • Niet mogelijk om onmiddellijk 4 passen te lopen (2 passen op het aangedane been), ongeacht de kwaliteit van de gewichtsname.

Ottawa knee rules inspanningloont

Figuur 1. Vooraanzicht van een linker knie. In het grijs aangegeven de botpunten die gescreend dienen te worden, als onderdeel van de Ottawa Knee Rules.

Patiënten met tenminste één positief item, hebben een grote kans dat er sprake is van een fractuur (breuk) en worden geadviseerd om een röntgenfoto te laten maken2. Een negatief testresultaat is diagnostisch een goed middel om de afwezigheid van een fractuur aan te tonen. De test is ontworpen om fracturen uit te sluiten2.

De meeste patiënten met acute knieklachten die gezien worden in het ziekenhuis, ondergaan een röntgenfoto, terwijl een fractuur slechts in minder dan 7% van de gevallen gezien wordt3,4,5. Het wordt daarom sterk aanbevolen om bij acuut knieletsel, direct met behulp van de Ottawa Knee Rules te screenen of er aanwijzingen zijn voor een fractuur.

 

1. Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, McKnight RD, Cwinn AA, Cacciotti T, et al. Derivation of a decision rule for the use of radiography in acute knee injuries. Ann Emerg Med. 1995; 26: 405-413.

2. Bachmann LM, Haberzeth S, Steurer J en ter Riet G. The Accuracy of the Ottawa Knee Rule To Rule Out Knee Fractures: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2004; 140: 121-124.

3. Ketelslegers E, Collard X, Vande Berg B, Danse E, El-Gariani A, Poilvache P, et al. Validation of the Ottawa knee rules in an emergency teaching centre. Eur Radiol. 2002; 12: 1218-1220.

4. Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, McDowell I, Cwinn AA, Smith NA, et al. Prospective validation of a decision rule for the use of radiography in acute knee injuries. JAMA. 1996; 275: 611-615.

5. Stiell IG, Wells GA, Hoag RH, Sivilotti ML, Cacciotti TF, Verbeek PR, et al. Implementation of the Ottawa Knee Rule for the use of radiography in acute knee injuries. JAMA. 1997; 278: 2075-2079.

© B. Poot & L.C.A. van Gaalen, 2012