Astrand test

De Åstrand test is een 6 minuten durende submaximale inspanningstest op een fietsergometer. Er wordt op één bepaald vermogen gefietst. Door gebruik te maken van de hartslag aan het einde van de test en de belasting waarop gefietst is, kan een redelijke schatting van de maximale zuurstof opname worden gedaan.

Wij gebruiken de Åstrand test alleen op indicatie van een arts als er geen maximaaltest gedaan mag worden, of als vervolgtest van een sporter waarbij de maximale zuurstof opname reeds via een VO2max test bepaald is.